Hej alla SHA deltagare!

SHA, Sweden Hockey Academys tre delägare Fredrik, Camilla och Jörgen har tillsammans beslutat att gå skilda vägar. Bolaget SHA är likviderat men det kommer att finnas kvar som franschaise, det vill säga, vi alla tre kommer använda företagsnamnet SHA - men vi bokar och bjuder in er via mail till våra egna arrangerade camper mm. Information om våra respektive arrangemang kommer finnas här på vår hemsida Sweden Hockey Academy (www.swedenhockeyacademy.se) såsom tidigare. 
Hemsidan är inte uppdaterad i dagsläget men kommer göras inom kort. 
Nedan våra kontaktuppgifter om ni vill nå oss.

Kontaktuppgifter: 
Jörgen Winborg, 070-4617156, coachwinborg@gmail.com
Camilla Frödén, 0768-794979, camilla@cmbusinessevent.se
Fredrik Nygren, 070-7142806, nygrenhockey@gmail.com

På återseende!