Vid förhinder till samtliga våra camper (förutom Hockey Camp Gotland) gäller följande:

Om förhinder inträffar 30 dagar före campens start så återbetalas inbetald avgift minus 300:- för administrativ avgift. Vid avanmälan senare än 30 dagar före campens start gäller endast regler som står under punkt "vid skada eller sjukdom gäller följande", se nedan. Anmälan är bindande.

Vid skada eller sjukdom gäller följande:

Om skada eller sjukdom inträffar innan campen startar, bekräftat av läkare från allmän vårdinrättning som styrker skadan eller sjukdomen så återbetalas allt utom anmälningsavgiften. Vid de camper där anmälningsavgift saknas, räknas anmälningsavgift som deltagaravgift.

Om skada eller sjukdom händer under campen sker ingen återbetalning.

Vid förhinder till Hockey Camp Gotland gäller följande:

Om förhinder inträffar innan 30 juni tas en avgift ut på 1000 kr och resten betalas tillbaka. Vid avanmälan senare än 30 juni gäller endast regler som står under punkt "vid skada eller sjukdom gäller följande", se ovan. I övrigt sker ingen återbetalning.

Om skada eller sjukdom inträffar innan campen startar, bekräftat av läkare från allmän vårdinrättning som styrker skadan eller sjukdomen så återbetalas allt utom anmälningsavgiften á 2000 kr. 

Om skada eller sjukdom händer under campen sker ingen återbetalning.

FÖRSÄKRING

Alla deltagare som har B-licens (dvs. representerar en förening som ingår i SIF - Svenska ishockeyförbundet) är försäkrade i Svedea, tel +46 771 160 199. 

Translate This Page